Muzeul de Arheologie Callatis deține în colecția sa un tezaur monetar descoperit în vara anului 2005 în cadrul unei cercetări arheologice de pe str. Oituz, lot nr. 1 din mun. Mangalia, punct situat la intersecția necropolei romane cu cea romano-bizantină, unde s-a cercetat un mormânt de înhumație de epocă romană, aflat la -1,60 m, din categoria mormintelor cu firidă longitudinală, blocată de un zid realizat din pietre de calcar. În mormânt s-a identificat un schelet de adolescent aflat într-o stare precară de conservare, orientat nord-sud, care avea lângă cap un ulcior din lut, spart din cauza presiunii pământului, în care s-au găsit 15 denari (monede romane de argint), emiși de o serie de împărați romani, începând cu Nero și până la Hadrian: Nero (54-68 p.Chr.) -1 monedă, Galba (68-69 p.Chr.) -1 monedă, Otho (69 p.Chr) -1 monedă, Vitellius (69 p.Chr. ) -1 monedă, Vespasian (69-79 p.Chr.) – 4 monede, Traian (98-117 p.Chr.) – 4 monede, Hadrian (117-138 p.Chr.) – 3 monede.

Tezaurul, având o valoare mare pentru acele timpuri, atestă prezența unei populații orientale prospere în orașul Callatis, care utiliza ritul inhumației, rit introdus de curând în Dobrogea și care a înlocuit incinerația. Acesta este primul depozit de denari romani imperiali descoperit la Callatis, depus la circa un secol după încadrarea Dobrogei în Imperiul roman. De asemenea, din punct de vedere numismatic, tezaurul prezintă monede rare, emise în perioada 68-69 p.Chr., caracterizată drept „anul celor patru împărați”, datorită schimbărilor rapide produse la vârful Imperiului roman.

În cadrul activităților de clasare și instruire non-formală, parte din proiectul „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculpural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO- CULTURA, specialiștii muzeului callatian, asistați de experți acreditați, au întocmit dosarele de clasare pentru cele 15 bunuri clasabile în categoriile juridice Tezaur și Fond. Proiectul
este derulat de Direcția Cultură și Sport Mangalia, prin serviciul Muzeul de Arheologie „Callatis”, în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța.

Bibliografie:

E. Petac, M. Ionescu, N. Alexandru, R. Constantin, Al. Alexiu, The funerary coin hoard discovered in 2005 at Mangalia, Constanța county, în Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, vol. 26, 2008, p. 39-48.

N. Alexandru, Al. Alexiu, S. Colesniuc, R. Constantin, M. Ionescu, L. Radu, M. Ungureanu, Callatis. Cercetări arheologice (1993-2018), Constanța, 2018, p. 199.

 

Leave a Reply