În cadrul activităților de instruire non-formală și de clasare a bunurilor culturale, ce fac parte din proiectul „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO – CULTURA, derulat în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța, specialiștii muzeului callatian, coordonați de către experți acreditați, au întocmit dosarele de clasare pentru o serie de bunuri care întrunesc toate criteriile pentru a fi încadrate în una dintre categoriile TEZAUR sau FOND, printre care și câteva piese care o înfățișează pe zeița Cybele.

Muzeul de Arheologie Callatis deține în colecția sa o serie de artefacte cu reprezentări ale zeiței Cybele, divinitate teogonică de origine frigiană, denumită și Marea Mamă a Zeilor.
Documentele epigrafice, materialul arheologic şi numismatic, reprezentat de statuete din marmură sau teracotă cu menţionarea Cybelei în rândul divinităţilor din panteonul callatian, trebuie analizate în contextul răspândirii cultului zeiţei în oraşele greceşti de la Marea Neagră începând din a doua jumătate a sec. VI a. Chr. Cybele a fost venerată ca zeiță a fecundității și a forței vitale, legată de tema maternității, stăpâna pământului, a cerului și a mării, îi ocrotea pe tineri și hotăra destinul oamenilor.

Tipul iconografic cel mai răspândit în Dobrogea, fie că este vorba de statuete, de reprezentări în aedicula sau de basoreliefuri simple, o înfăţişează pe zeiţă în aceeaşi atitudine: aşezată pe un tron, având pe cap polos sau coroană murală, încadrată de doi lei (sau ţinând un pui de leu în braţe), având o patera în mâna dreaptă şi un tympanon în mâna stângă.

Pentru detalii despre acest proiect, despre finanțări ale proiectelor culturale sau alte proiecte finanțate vizitați: www.eagrants.org, www.ro-cultura.ro, www.cuturasport.ro, www.muzeucallatis.ro.

Leave a Reply