Ne bucurăm să vă informăm că activitățile proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 prin Programul RO-Cultura au avansat considerabil.

Au fost depuse la Comisia muzee și colecții un număr de 109 dosare de clasare din 201 propuse, pentru clasarea bunurilor în categoria Tezaur și Fond.

S-au desfășurat activități de mentorat și shadowing cu experți externi pentru activitățile de clasare și restaurare bunuri culturale, din care fac parte dr. Livia Buzoianu și dr. Ghiorghe Papuc, pentru activitatea de clasare și expert Mihai Dan Ionescu pentru frumoasa activitate de restaurare.

S-a finalizat cu succes activitatea de restaurare din care fac parte: 15 monede de argint și 12 monede din bronz (27 monede din 26 propuse).

S-a finalizat scanarea celor 20 de bunuri culturale mobile și obținerea modelelor 3D ale artefactelor pentru organizarea expoziției inovative și interactive cu bunuri culturale clasate și reconstituirea 3D a unui templu antic din elemente arhitectonice și sculpturale clasate, cu ajutorul experților UOC – Universitatea Ovidius Constanta, partenerul nostru din cadrul proiectului, pentru activitatea de scanare. Această colecție se află în incinta Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia.

Pentru detalii despre acest proiect, despre finanțări ale proiectelor culturale sau alte proiecte finanțate vizitați www.eagrants.org, www.ro-cultura.ro, www.culturasport.ro.

Leave a Reply