Monede callatiene
***
Orașul Callatis emite monedă proprie începând cu a doua jumătate a secolului al IV- lea a. Chr. Primele monede sunt reprezentate de emisiunile de argint din tipul Herakles, iar din secolul al III-lea până în secolul I a. Chr. a emis și monedă din bronz, încadrată în mai multe tipuri. Secolele III-II a. Chr. au reprezentat o perioadă de apogeu pentru orașul Callatis, fapt care se reflectă și în numărul mare de monede proprii. Cu emisiuni care se întind pe circa patru sute de ani, monedele callatiene se remarcă prin calitatea deosebită a unor piese. Emisiunile din argint prezintă pe avers pe eroul fondator și protector al orașului, Herakles, în profil, tânăr acoperit uneori de blana leului din Nemeea, iar pe revers atributele eroului: măciuca și tolba cu săgeți, la care se adaugă atribute semnificative pentru cetate, ca de pildă spicul de grâu, ce simboliza importanța agriculturii și a comerțului cu produse agricole pentru callatieni. Monedele din bronz reiau reprezentarea eroului Herakles, la care se adaugă diverse alte divinități: Demetra, cu atribuții legate de agricultură, Dionysos, zeul vinului și al viței de vie, Apollon, una dintre cele mai importante divinități doriene, zeița Atena sau Artemis, zeități importante ale panteonului callatian.
Batarea monediei înregistrează o pauză între sfârșitul secolului I a.Chr. și secolul I p. Chr., în condițiile defavorabile provocate de situația nesigură din zona pontică, marcată de războaiele Romei cu Mitridate și avansarea impetuoasă a lui Burebista.
După stabilirea fermă a romanilor care au readus pacea la Dunărea de Jos, orașul Callatis reîncepe să emită monedă din bronz în timpul împăratului Nero (54-68 p. Chr.), având pe avers chipul împăratului, urmată de alte emisiuni în timpul lui Hadrianus, Marcus Aurelius, Antoninus Pius, Septimius Severus, Caracalla, Geta (209-211 p.Chr., fiul lui Septimius Severus și fratele lui Caracalla, asociat la conducerea imperiului), Severus Alexander, Gordianus, Philippus I, având ca reprezentare pe Herakles, zeița Kybele, Nike, Isis sau Hygia, ori împăratul în uniformă militară.
Pe monedele callatiene au fost reprezentate și soțiile împăraților: Faustina I, soția lui Antoninus Pius, Faustina II, soția lui Marcus Aurelius, Iulia Domna soția lui Septimius Severus, Plautilla soția lui Caracalla, dar și Iulia Mamaea, mama lui Severus Alexander.
Pe monede, numele orașului apare scris ΚΑΛΛΑΤΙΑΝΩΝ, fie complet ori folosind diverse prescurtări: ΚΑΛΛΑ, ΚΑΛΛ, ΚΑΛΛΑΤΙΑ. În timpul lui Philippus II (247-249 p.Chr.), asociatul și urmașul la conducere al lui Philippus I, activitatea monetară a atelierului callatian încetează, în condițiile în care statul roman restrânge treptat emisiunile provinciale, în favoarea unui centralism monetar, strict controlat.
Un număr de 12 monede callatiene din bronz au fost restaurate și clasate în categoria juridică Fond în cadrul proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-Cultura, derulat de Direcția Cultură și Sport Mangalia, prin serviciul Muzeul de Arheologie „Callatis”, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Leave a Reply