Altar ceramic votiv descoperit în cadrul săpăturilor sistematice din anul 1996, la cetatea greco-indigenă de la Albeşti, jud Constanța.
***
Așezarea fortificată de la Albești, cu rol în apărarea și exploatarea agricolă a zonei, este situată în teritoriul callatian, pe limita lui vestică și pe linia unei artere de circulație ce asigură legătura dintre așezările din sud-estul Dobrogei cu cele din zona Dunării.

Acest tip de altare ceramice sunt răspândite şi în zona nord-pontică, cu unele replici în zona vest-pontică, cu precădere la Callatis. Piesele redau grupate, în scene consacrate, divinităţi ale panteonului grec.

Altarul are toate cele patru fețe bine păstrate și decorate cu imaginile zeilor:
1. Poseidon cu Amfitrite;
2. Nike încununând un trofeu;
3. Dionysos cu menade;
4. Apollo cu liră şi Artemis.

Artefactul prezintă registre decorative care se compun la partea superioară din:
• rozete şi meandre; cu mici acrotere la capete;
• bordură în relief;
• denticuli;

La partea inferioară decorul constă din ove şi baghete.

Altarele ceramice votive sunt considerate produse de factură locală, executate cu tipare de împrumut şi atribuite, datorită contextelor în care au fost descoperite, secolului III a. Chr.

Piesa, aflată în colecția muzeului de la Mangalia, este clasată în categoria juridică Tezaur în cadrul proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-Cultura, derulat de Direcția Cultură și Sport Mangalia, prin serviciul Muzeul de Arheologie „Callatis”, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța.

www.muzeucallatis.ro
Programul RO-Cultura
Granturile SEE si norvegiene
EEA and Norway Grants
#rocultura #mangalia #eeagrants

Leave a Reply