Relief funerar din marmură sub formă de ediculă reprezentând portretul unui callatian
Epoca romană (145-150 p. Chr.)
Locul descoperirii: Mangalia, necropola romano-bizantină

***

Relief funerar cu reprezentarea defunctului Evandros, fiul lui Frontonos, originar din Heraclea Pontica (colonia-mamă a orașului Callatis, în zilele noastre orașul Karadeniz Ereğli în Turcia).

Realizat din marmură, portretul-bust, motiv iconografic de sorginte romană, este încadrat într-o ediculă, ce imită un naiskos (templu de mici dimensiuni), compusă dintr-un fronton cu acrotere, susţinut de două colonete ionice, cu baza şi capitelurile stilizate. Defunctul este reprezentat cu părul şi barba buclate, realizate după moda antoniniană. Pseudo frontonul triunghiular poartă o inscripţie în limba greacă: „Evandros, fiul lui Frontonos, heracleot, în vârstă de 31 de ani, vă salută!”

Piesa este realizată din marmură de bună calitate, cu un finisaj îngrijit. Compoziția este bine echilibrată și sugestivă, reprezentând un produs local, artizanal, realizat în maniera sculpturilor romane de mijloc de sec. II p. Chr..
Stela funerară a lui Evandros reprezintă o realizare importantă a artei provinciale romane, de natură să ilustreze dezvoltarea economică, tehnologică și spirituală a provinciei Scythia în timpul epocii romane.

Piesa este propusă pentru clasare în categoria juridică Tezaur în cadrul proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-Cultura, derulat de Direcția Cultură și Sport Mangalia, prin serviciul Muzeul de Arheologie „Callatis”, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța.

www.muzeucallatis.ro
Programul RO-Cultura
Granturile SEE si norvegiene
EEA and Norway Grants
#rocultura #mangalia #eeagrants

Leave a Reply