Activitatea de instruire a presupus un program de mentorat și shadowing cu scopul de a crește expertiza și know-how-ul a patru specialiști ai muzeului callatian în domeniile clasării și restaurării bunurilor culturale.
Experții externi care au susținut activitatea: dna Livia Buzoianu, dl. Ghiorghe Papuc și dl. Dan-Mihai Ionescu sunt acreditați de Ministerul Culturii în domeniile: bunuri arheologice și istorico-documentare/arheologie antică, și restaurare metale.

Astfel, de la debutul proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea şi valorificarea patrimoniului epigraphic şi sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, prin programul RO-CULTURA, cercetătorii științifici și restauratorul muzeului au beneficiat de asistența și experiența coordonatorilor externi pentru a întocmi împreună dosarele de clasare pentru 205 de bunuri culturale care fac parte din patrimoniul muzeului, clasabile în categoriile juridice Tezaur și Fond, printre care – 15 monede din argint, parte a unui tezaur descoperit la Callatis și 12 monede callatiene din bronz.
Majoritatea bunurilor propuse pentru clasare au caracter de unicat; întrunesc calități artistice și criteriul de vechime, frecvență și stare de conservare.

Shadowing-ul a presupus participarea directă la întocmirea fișelor de evidență analitică pentru fiecare dintre obiectele supuse operației de clasare și realizarea evaluării inițiale. Cercetătorii muzeului au urmărit întocmirea rapoartelor de expertiză de către experţii şi au primit indicaţii detaliate cu privire la utilizarea criteriilor specifice pentru acordarea punctajelor valorice: valoarea istorică și documentară, valoarea memorială, autenticitatea, stabilirea autorului, atelierului sau școlii și calitatea formală.
Pentru operațiunile de restaurare, specialistul muzeului a secondat expertul în procedurile specifice, la baza intervențiilor stând principiul minimei intervenții, artefactele păstrându-și patina nobilă cu o valoare estetică și pecuniară – dovadă a autenticității. Finalitatea demersului este organizarea unei expoziții inovatoare și interactive cu bunuri culturale mobile restaurate și clasate, menită să popularizeze patrimoniul muzeului callatian.

Pentru detalii despre proiect, despre finanțări ale proiectelor culturale sau alte proiecte finanțate vizitați: www.eagrants.org, www.ro-cultura.ro, www.culturasport.ro.

Leave a Reply