În prezența unui public numeros, atras de evenimentul Noaptea muzeelor, aflat în acest an la cea de-a XVII-a ediție, organizat la Mangalia de Muzeul de Arheologie “Callatis”, au fost prezentate rezultatele parțiale și progresul realizat în implementarea activității „Implementarea sistemului de vizualizare interactivă în realitate virtuală” din cadrul proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2020, prin Programul RO-CULTURA.

Iubitorii de istorie au putut afla informații despre etapele parcurse de obiectul arheologic de la descoperire până la valorificare într-o realitate virtuală, din prezentările susținute de Cercetătorul științific-arheolog, Dr. Robert Constantin și Prof. Dr. Dorin-Mircea Popovici, coordonatorul echipei Partenerului de proiect, Universitatea Ovidius din Constanța, prin Laboratorul de Cercetare în Reallitate Virtuală și Augmentată (CeRVA).

Comunicările: “Drumul spre reconstituirea unui edificiu elenistic –considerații” și “Un viitor pentru trecut – tehnologia multimedia în sprijinul patrimoniului cultural”, susținute de specialiști, oferă o nouă perspectivă modului de expunere și valorificare a obiectului arheologic într-o manieră inovativă și interactivă prin mijloace multimedia și prezentarea unor date imposibil de decelat într-un spațiu muzeal real.

Reconstituirea virtuală a unui templu antic va face obiectul unei viitoare expoziții atractive pentru publicul vizitator, ce va fi lansată în perioada următoare.

Pentru detalii despre acest proiect, despre finanțări ale proiectelor culturale sau alte proiecte finanțate vizitați: www.eagrants.org, www.ro-cultura.ro, www.cuturasport.ro, www.muzeucallatis.ro.

Leave a Reply