Direcția Cultură și Sport Mangalia, organizează miercuri, 26 februarie, ora 11.00, la sala de conferințe a Clubului Nautic din Mangalia, evenimentul dedicat lansării proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian” (Cod unic proiect CALL01-9), proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate”.

Entităţile responsabile de implementarea proiectului sunt: Direcția Cultură și Sport Mangalia, serviciul Muzeul de Arheologie, în calitate de Promotor de proiect și Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Partener.

Valoarea totală a proiectului este de 604.935,49 lei, echivalentul a 126.499,97 Euro.

Proiectul presupune clasarea a 201 bunuri culturale din colecția muzeului callatian, restaurarea a 26 de exponate din colecția numismatică, pregătirea unei expoziții cu bunuri culturale mobile clasate și restaurate, scanarea 3D a 20 de exponate muzeale, reconstituire 3D a unui templu antic din elemente arhitectonice și sculpturale clasate ce va constitui componenta inovativă și interactivă a activității, precum și dezvoltarea expertizei profesioniștilor muzeului în domeniul clasării sau restaurării bunurilor de patrimoniu.

Obiectivul general vizează îmbunătățirea managementului cultural. Obiectivele specifice sunt: consolidarea sustenabilă a echipei muzeului, valorificarea patrimoniului cultural prin clasarea și restaurarea bunurilor culturale, creșterea sustenabilă a numărului de vizitatori ai muzeului prin organizarea expoziției inovative și prin programul cultural – educațional dezvoltat în cadrul proiectului.

Durata proiectului este de 24 luni.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde Euro între 1994 și 2014 și 1,55 miliarde Euro pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Responsabil comunicare,

Gabriela FLOREA

Model panou informativ

Leave a Reply